16. 10. 2014.

ЈЕСЕЊИ КРОС 2014.

Резултати јесењег школског кроса, октобар 2014. године:
РАЗРЕД
Мјесто
УЧЕНИЦЕ
УЧЕНИЦИ
6.
1.
Ема Бегиновић   6-2.
Александар Старчевић    6-1.
2.
Бојана Девић      6-1.
Бојан Бјелчевић                6-1.
3.
Сања Чупић        6-1.
Бојан Маркуљевић           6-1.
7.
1.
Ивана Цвијетић  7-1.
Миленко Зорановић         7-2.
2.
Индира Фазлић   7-2.
Милан Маркуљевић         7-3.
3.
Лејла Ханић        7-1.
Алекса Бачић                    7-3.
8. и 9.
1.
Тамара Боришић  8-2.
Дејан Бјелчевић                8-2.
2.
Бранкица Бубић   8-2.
Исмар Омеровић              8-2.
3.
Сузана Цвијетић  8-3.
Мирослав Алексић           8-3.АТЛЕТИКА
800 метара
1. Дејан Бјелчевић 8-2
2. Исмар Омеровић 8-2.
_____________________
1. Тамара Боришић 8-2.
2. Бранкица Бубић 8-2.

100 метара
1. Стефан Ковачевић 9-2.
2. Аднан Исић 8-3.
_____________________
1. Јелена Зорановић 9-2.
2. Сузана Цвијетић 8-3.
3. Николина Спасојевић 9-1.
4. Валентина Симић 9-1.

КУГЛА
1. Милан Спасојевић 9-1.
_______________________
1. Јелена Зорановић 9-2.
2. Драгана Тривунчевић 9-2.
3. Емина Братић 8-3.

СКОК   УДАЉ
1. Драган Симић 9-2.
2. Огњен Живковић 9-1.
________________________
1. Дијана Бубић  9-1.
2. Кристина Зорановић 9-2.