ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА УЧЕНИКА

 Према Правилнику о оцјењивању ученика у основној школи, ученици имају увид у план писмених провјера у току школске године. Према Правилнику, у  току једног дана може бити обављена једна писмена провјера знања ученика, а највише три писмене провјере седмично.

План писмених провјера

Школска 2021/2022.

Нема коментара: