РАДНИЦИ ШКОЛЕ


ОСОБЉЕ ШКОЛЕ

Директор: Биљана Кузмановић
Секретар: Никица Јовичић
Рачуновођа: Бранко Јовичић
Педагог: Данка Трифуновић
Психолог: Борка Славуљица
Наставници:
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

Маријана Пуљић
Ранко Летић
Биљана Видовић
Санела Недић
ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА:
Стојанка Никчевић
ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА:
Хакија Гањго
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
Сања Јотановић
Андреа Грујо
ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК:
Рајана Игњић 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Марио Игњић
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
Харис Османбеговић
ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА:

ИСТОРИЈА:
Бране Пеулић
Дарко Андрић
ГЕОГРАФИЈА:
Славиша Глишић
МАТЕМАТИКА:
Драгана Јовичић
Тања Банићевић
ФИЗИКА:
Ведрана Вукојевић
БИОЛОГИЈА:
Биљана Каракаш
ХЕМИЈА:
Сандра Продић 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ:
Веселин Липић
ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ:
Мирјана Кузмановић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:
Љиља Колесник
Борис Кејжар
РАЗРЕДНА НАСТАВА:
Драгана Гаврић
Ирена Смиљанић
Миодраг Николић
Гордана Галамић
Миладинка Летић
Драгана Перић
Нада Николић
Бојана Врбица
Сњежана Станић
Душанка Тривуновић
Сузана Долић
Милијана Ракић
Мерсиха Суљаковић
Сања Глишић
Маријана Маркочевић
Александра Бјегојевић
Александра Петковић

...
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
Ненад Јовичић
Бране Кузмановић
Радојка Кузмановић
Сњежана Дакић
Криста Васић
Вера Лукић
Драгица Павловић
...
...Нема коментара: